Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 16.30 w sali 538 AEH, Warszawa, ul. Okopowa 59 odbędzie się w formie hybrydowej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza na temat: „Ochrona praw dziecka w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Peru”.

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – AEH w Warszawie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – UMCS w Lublinie
Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Warszawa, ul. Okopowa 59.

Pliki do pobrania: