Zarządzenia

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 5_09_2023 ws. Regulaminu płatności dla studentów AEH w Warszawie_ścieżka polskojązyczna (pdf, 227.46 KB) Zarządzenie Rektora AEH_organizacja roku akademickiego 2023_2024 (pdf, 324.49 KB) Zarządzenie Rektora AEH w Warszawie w sprawie organizacji roku akademickiego 2023_2024 w Szkole Doktorskiej AEH w Warszawie (pdf, 277.29 KB) Zarządzenie nr 1-01_2022 Rektora AEH w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1_07_2022 w sprawie organizacji roku akademickiego 2022_2023_Filia w Sochaczewie (pdf, 152.99 KB) Zarządzenie nr 1_07_2022 Rektora AEH w Warszawie ws. organizacji roku akademickiego 2022_2023 (pdf, 317.02 KB) Zarządzenie Dyrektor Generalnego 1_02_2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu czesnego na studiach prowadzonych w języku polskim (pdf, 638.75 KB) Zarządzenie Dyrektor Generalnego 4_01_2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu kursów języka polskiego (pdf, 647.45 KB) Zarządzenie Dyrektor Generalnego 3_02_2022 dla uczestników kursów językowych prowadzonych w AEH (pdf, 600.48 KB) Zarządzenie Dyrektor Generalnego 2_02_2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu czesnego na studiach prowadzonych w języku angielskim (pdf, 616.17 KB) Zarządzenie Nr 1_09_2020 Rektora AEH w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania dyskryminacji i pomocy osobom jej doświadczającym (pdf, 319.25 KB) Komunikat Prorektora ds. kształcenia w sprawie terminów złożenia pracy dyplomowej do obrony w roku akademickim 2020_2021 (pdf, 102.49 KB) Zarzadzenie nr 1_04_2020 Rektora AEH w sprawie ustalenia sposobu realizacji praktyk w czasie obowiązywania stanu epidemii (pdf, 124.74 KB) Zarządzenie nr 17_10_2019 Rektora AEH w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk w AEH w Warszawie (pdf, 784.49 KB) Zarządzenie nr 6_03_2020 Rektora AEH w sprawie zmian w organizacji kształcenia (pdf, 78.07 KB) Zarządzenie nr 02_03_2021 Rektora AEH w sprawie świadczenia pracy w trybie zdalnym przez nauczycieli akademickich (pdf, 514.11 KB) Zarządzenie nr 5_04_2020 Rektora AEH w sprawie zasad przygotowania pracy dyplomowej i warunków organizacji egzaminu dyplomowego (pdf, 155.83 KB) Zarządzenie nr 3_05_2020 Rektora AEH w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów AEH w Warszawie oraz zasad dotyczących przyznawania zapomóg z uwagi na epidemię koronawirusa w Polsce (pdf, 258.43 KB) Zarządzenie nr 4_04_2020 Rektora AEH w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w AEH w Warszawie z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość (pdf, 111.54 KB) Zarządzenie nr 1_07_2020 Rektora AEH w sprawie zmiany zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w AEH z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość (pdf, 139.77 KB) Zarządzenie nr 4_12_2019 Rektora AEH w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji okresowych osiągnięć studentów (pdf, 155.22 KB) Zarządzenie nr 4_06_2020 Rektora AEH w sprawie zasad rekrutacji na studia w AEH na rok akademicki 2021_2022 (pdf, 107.26 KB) Zarządzenie nr 2_07_2020 Rektora AEH w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowegoza pośrednictwem technik teleinformatycznych (egzamin online) (pdf, 152.52 KB) Zarządzenie nr 4_04_2020 Rektora AEH w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w AEH z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość (pdf, 111.54 KB)