Przewody doktorskie

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Pawła Piotrowskiego (pdf, 154.85 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Witolda Wyporka (pdf, 155.30 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mateusza Ficygowskiego (pdf, 152.42 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego mgr. Witolda Wyporka (pdf, 153.64 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego mgr. Pawła Piotrowskiego (pdf, 153.91 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego mgr. Mateusza Ficygowskiego (pdf, 154.79 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego mgr Agnieszki Olszewskiej (pdf, 153.29 KB) UCHWAŁA Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Piotra Nowickiego (pdf, 152.57 KB) UCHWAŁA NR 1_09_06_2022 Rady Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dn. 9 czerwca 2022 r. ws. określenia wymogów dotyczących stopnia naukowego osób pełniących funkcję promotora (pdf, 30.44 KB) UCHWAŁA NR 03_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 02 marca 2022r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak i dopuszczenia do publicznej obrony (pdf, 275.36 KB) UCHWAŁA NR 01_29_01_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021r w sprawie powołania komisji ds postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (pdf, 120.87 KB) Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan (pdf, 128.79 KB) Uchwala-nr-10_12_03_2021-Rada-Naukowa-INP-AEH-z-dnia-12.03.2021-r.-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnych-oraz-ustalenia-zakresu-egzaminow-doktorskich-w-przewodzie-doktorskeigo-Radoslawa-Salaty (pdf, 128.87 KB) UCHWAŁA NR 16_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Adrianny Schuhmacher-Przywoźnej (pdf, 443.48 KB) UCHWAŁA NR 15_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Anny Semrau (pdf, 442.97 KB) UCHWAŁA NR 14_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. ws. wyznaczenia promotora dla mgr Edyty Renaty Jasińskiej-Beń (pdf, 444.31 KB) UCHWAŁA NR 13_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Witolda Jana Wyporka (pdf, 443.01 KB) UCHWAŁA NR 12_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Eweliny Kachniarz-Osiak (pdf, 443.78 KB) UCHWAŁA NR 11_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Pawła Mieczysława Piotrowskiego (pdf, 442.51 KB) UCHWAŁA NR 10_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Mateusza Ficygowskiego (pdf, 443.00 KB) UCHWAŁA NR 09_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Mariety Nerć (pdf, 443.06 KB) UCHWAŁA NR 08_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Izabeli Juhnke (pdf, 443.65 KB) UCHWAŁA NR 07_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Marka Turczy (pdf, 442.85 KB) UCHWAŁA NR 06_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Ewy Turczy (pdf, 444.33 KB) UCHWAŁA NR 05_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Patrycji Sylwii Rotszejn (pdf, 442.44 KB) UCHWAŁA NR 04_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Pawła Dulskiego (pdf, 442.18 KB) UCHWAŁA NR 03_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Jerzego Feliksa Kruczyńskiego (pdf, 445.00 KB) UCHWAŁA NR 02_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kaźmierczak (pdf, 447.45 KB) UCHWAŁA NR 01_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH ws. powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kaźmierczak (pdf, 453.99 KB) UCHWAŁA NR 5_09_06_2022 Rady Instytutu Psychologii AEH z dn. 09.06.2022 ws. powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Dąbrowy (pdf, 578.16 KB) UCHWAŁA NR 08_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie odmowy dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Joanny Wardas (pdf, 427.80 KB) UCHWAŁA NR 07_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Kai Kingi Wojciechowskiej (pdf, 448.65 KB) UCHWAŁA NR 06_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Moniki Koniecznej-Kucwaj (pdf, 369.46 KB) UCHWAŁA NR 04_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Natalii Dąbrowy (pdf, 549.88 KB) UCHWAŁA NR 03_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany osoby promotora (pdf, 544.82 KB) UCHWAŁA NR 02_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek mgr Katarzyny Krupskiej-Grudzień (pdf, 548.58 KB) UCHWAŁA NR 02_26_05_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Białuńskiego (pdf, 446.99 KB) UCHWAŁA NR 01_26_05_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych (pdf, 452.41 KB) UCHWAŁA NR 04 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Łukaszowi Konradowi Piebiakowi (pdf, 545.46 KB) UCHWAŁA NR 03 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. ws. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Piebiaka (pdf, 549.15 KB) UCHWAŁA NR 02 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. ws. nadania stopnia naukowego doktora dr hab. Andrzejowi Józefowi Maderze (pdf, 549.32 KB) UCHWAŁA NR 01 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Józefa Madery (pdf, 553.18 KB) UCHWAŁA NR 03_14_04_2022 z dn. 14.04.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Prylińskiego (pdf, 452.22 KB) UCHWAŁA NR 04_14_04_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Prylińskiego (pdf, 446.42 KB) UCHWAŁA NR 02_14_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Piebiaka (pdf, 453.65 KB) UCHWAŁA NR 01_14_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr. hab. Andrzeja Józefa Maderę (pdf, 451.38 KB) UCHWAŁA NR 02_06_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Anecie Urbaniak (pdf, 441.00 KB) UCHWAŁA NR 01_06_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak (pdf, 447.96 KB) UCHWAŁA NR 08_23_03_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w sprawie zmiany brzmienia § 1 pkt. 3 uchwały z dnia 09 grudnia 2021 nr 0209122021 (pdf, 440.97 KB) UCHWAŁA NR 07_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Podatkowego (pdf, 458.62 KB) UCHWAŁA NR 06_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej (pdf, 459.20 KB) UCHWAŁA NR 05_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Konstytucyjnego (pdf, 458.91 KB) UCHWAŁA NR 04_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Karnego i Bankowego (pdf, 458.15 KB) UCHWAŁA NR 03_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego Publicznego (pdf, 458.63 KB) UCHWAŁA NR 02_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej (pdf, 458.54 KB) UCHWAŁA NR 01_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Genezy Instytucji Prawnych (pdf, 458.56 KB) UCHWAŁA NR 02_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 02 marca 2022r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się. (pdf, 444.08 KB) UCHWAŁA NR 01_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 02 marca 2022r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 01_29_01_2021 ws. komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (pdf, 641.08 KB) UCHWAŁA NR 04_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora (pdf, 435.09 KB) UCHWAŁA NR 08_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych Anny Urbaniak (pdf, 456.68 KB) UCHWAŁA NR 07_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w Joanny Jareckiej (pdf, 456.17 KB) UCHWAŁA NR 06_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Urbaniak (pdf, 450.83 KB) UCHWAŁA NR 05_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Marii Jareckiej (pdf, 452.85 KB) UCHWAŁA NR 04_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania Andrzejowi Maderze (pdf, 469.68 KB) UCHWAŁA NR 03_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dr hab. Andrzejowi Józefowi Maderze (pdf, 451.20 KB) UCHWAŁA NR 02_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. ws wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania Łukaszowi Konradowi Piebia (pdf, 450.42 KB) UCHWAŁA NR 01_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Konradowi Piebia (pdf, 449.43 KB) UCHWAŁA NR 02_30_09_2021 Rada Naukowa Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 30 września 2021r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się (pdf, 121.72 KB) UCHWAŁA NR 01_30_09_2021 Rada Naukowa Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 30 września 2021r. w sprawie poprawy rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wardas (pdf, 116.47 KB) Uchwała NR 02_17_09_021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 17 września 2021r. w sprawie nadania mgr. Radosławowi Adamowi Sałacie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych (pdf, 121.55 KB) Uchwała NR 01_17_09_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 17 września 2021r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Adama Sałaty (pdf, 157.04 KB) UCHWAŁA NR 05_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Radosława Sałaty (pdf, 155.64 KB) UCHWAŁA NR 04_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania mgr. Patrykowi Igorowi Gutierrez stopnia doktora (pdf, 122.57 KB) UCHWAŁA NR 03_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza (pdf, 159.04 KB) UCHWAŁA NR 02_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie nadania mgr Angelice Paulinie Wojtan stopnia doktora (pdf, 121.21 KB) UCHWAŁA NR 04_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Radosława Adama Sałaty (pdf, 128.06 KB) UCHWAŁA NR 03_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Sałaty (pdf, 120.50 KB) UCHWAŁA NR 02_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierre (pdf, 135.66 KB) UCHWAŁA NR 01_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawiez dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Pauliny Wojtan (pdf, 136.68 KB) UCHWAŁA NR 01_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawiez dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Pauliny Wojtan (pdf, 136.68 KB) Uchwała nr 2_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawiez dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Piotra Przemysława Kubiaka.doc (pdf, 132.43 KB) Uchwała nr 1_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Konrada Piebiaka (pdf, 131.30 KB) Uchwała nr 7_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Pauliny Wojtan.docx (pdf, 122.22 KB) Uchwała nr 5_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r.w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Beaty Olszewskiej (pdf, 132.81 KB) Uchwała nr 6_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r.w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Igora Gutierrez (pdf, 123.30 KB) Uchwała nr 3_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Marcina Aleksandra Piszcza.doc (pdf, 126.66 KB) Uchwała nr 11_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Adama Sałaty (pdf, 122.22 KB) Uchwała nr 4_12_03_2021 Rada Naukowa IINP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Józefa Madery (pdf, 130.60 KB) Uchwała nr 8_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r. ws. powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Patryka Gutierreza (pdf, 130.21 KB)