Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 06 kwietnia 2022 roku o godz. 14.00 w sali 421 przy ul. Okopowej 59 w formie stacjonarnej odbędzie się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak na temat: „Superficies solo cedit w polskim porządku prawnym

Promotor: dr hab. Dariusz Makiłła, prof. AEH, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Recenzenci:
prof. dr hab. Bronisław Sitek, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie
dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Pliki do pobrania: