Obrona rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Madery

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie:

uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2022 roku o godz. 15.00 w sali 419 przy ul. Okopowej 59 w formie stacjonarnej odbędzie się:
publiczna obrona rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Madery na temat „DZIEŁA OSIEROCONE W PRAWIE POLSKIM

Promotor: prof. dr hab. Jacek Sobczak Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Recenzenci:
dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, em.prof. UO Uniwersytet Opolski
dr hab. Ksenia Kakareko Uniwersytet Warszawski
dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Pliki do pobrania: