Obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Pauliny Wojtan

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 15.00 w sali 538 AEH, Warszawa, ul. Okopowa 59 odbędzie się w formie hybrydowej publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Pauliny Wojtan na temat: „Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny (1918-1997). Studium prawne”.

Promotor: Dr hab. Dariusz Makiłła, Prof. AEH – AEH w Warszawie
Recenzenci: Prof. dr hab. Adam Lityński – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Dr hab. Robert Jastrzębski, Prof. UW – Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Warszawa, ul. Okopowa 59.

Pliki do pobrania: