Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Piebiaka

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie:

uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2022 roku o godz. 17.00 w sali 419 przy ul. Okopowej 59 w formie stacjonarnej odbędzie się:
publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Piebiaka na temat „SYSTEM PREKLUZJI, A PRZYMUS ADWOKACKO-RADCOWSKI W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Promotor: dr hab. Tomasz Demendecki, pro. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. ASzWoj Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Paweł Czubik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Maciej Rudnicki Akademia Polonijna w Częstochowie

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Pliki do pobrania: