Obrona doktorska mgr. Wojciecha Prylińskiego

Przewodniczący Komisji Doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 29 września 2023 roku o godz. 12.30 w sali Senatu przy ul. Okopowej 59 w Warszawie w formie stacjonarnej odbędzie się: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Prylińskiego na temat: „Rzecznik Praw Pacjenta jako organ praw pacjentów”.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski AEH w Warszawie

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Sitek Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
prof. dr hab. Mirosław Karpiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Pliki do pobrania: