Biuletyn informacji publicznej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Adama Sałaty

Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2021 roku o godz. 15:00 w formie zdalnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Adama Sałaty na temat: „Użycie sił morskich w międzynarodowym prawie humanitarnym”. 

Promotor: dr hab. Paweł Sitek, prof. AEH

Recenzenci:

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Mirosław Tokarski (Lotnicza Akademia Wojskowa)

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

Załączniki:

 Informacja o obronie mgr. Radosława Sałaty

 Streszczenie – mgr Radosław Sałata 

 Recenzja – dr hab. Mirosław Tokarski

 Recenzja – prof. dr hab. Dariusz Kozerawski