Biuletyn informacji publicznej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Przewody doktorskie

  

Załączniki:

UCHWAŁA NR 01_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH ws. powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kaźmierczak  

UCHWAŁA NR 02_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Kaźmierczak 

UCHWAŁA NR 03_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Jerzego Feliksa Kruczyńskiego  

UCHWAŁA NR 04_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Pawła Dulskiego 

UCHWAŁA NR 05_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Patrycji Sylwii Rotszejn 

UCHWAŁA NR 06_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Katarzyny Ewy Turczy 

UCHWAŁA NR 07_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Marka Turczy 

UCHWAŁA NR 08_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Izabeli Juhnke 

UCHWAŁA NR 09_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Mariety Nerć 

UCHWAŁA NR 10_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Mateusza Ficygowskiego  

UCHWAŁA NR 11_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Pawła Mieczysława Piotrowskiego 

UCHWAŁA NR 12_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Eweliny Kachniarz-Osiak 

UCHWAŁA NR 13_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. ws. wyznaczenia promotora dla mgr. Witolda Jana Wyporka 

UCHWAŁA NR 14_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2022 r. ws. wyznaczenia promotora dla mgr Edyty Renaty Jasińskiej-Beń 

UCHWAŁA NR 15_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Anny Semrau 

UCHWAŁA NR 16_14_07_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie ws. wyznaczenia promotora dla mgr Adrianny Schuhmacher-Przywoźnej 

UCHWAŁA NR 1_09_06_2022 Rady Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dn. 9 czerwca 2022 r. ws. określenia wymogów dotyczących stopnia naukowego osób pełniących funkcję promotora. 

UCHWAŁA NR 02_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek mgr Katarzyny Krupskiej-Grudzień 

UCHWAŁA NR 03_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany osoby promotora  

UCHWAŁA NR 04_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Natalii Dąbrowy 

UCHWAŁA NR 5_09_06_2022 Rady Instytutu Psychologii AEH z dn. 09.06.2022 ws. powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Natalii Dąbrowy

UCHWAŁA NR 06_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Moniki Koniecznej-Kucwaj 

UCHWAŁA NR 07_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Kai Kingi Wojciechowskiej 

UCHWAŁA NR 08_09_06_2022 Rady Naukowej Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 09 czerwca 2022 r. w sprawie odmowy dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Joanny Wardas

UCHWAŁA NR 01_26_05_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych

UCHWAŁA NR 02_26_05_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Białuńskiego 

UCHWAŁA NR 01 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Józefa Madery 

UCHWAŁA NR 02 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. ws. nadania stopnia naukowego doktora dr hab. Andrzejowi Józefowi Maderze 

UCHWAŁA NR 03 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. ws. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Piebiaka 

UCHWAŁA NR 04 20 05 2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Łukaszowi Konradowi Piebiakowi 

UCHWAŁA NR 01_14_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr. hab. Andrzeja Józefa Maderę 

UCHWAŁA NR 02_14_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Konrada Piebiaka

UCHWAŁA NR 03_14_04_2022 z dn. 14.04.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Prylińskiego 

UCHWAŁA NR 04_14_04_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Prylińskiego 

 Uchwała NR 02_17_09_021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 17 września 2021r. w sprawie nadania mgr. Radosławowi Adamowi Sałacie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych.

 Uchwała NR 01_17_09_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 17 września 2021r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Adama Sałaty. 

  Uchwała nr 2_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Piotra Przemysława Kubiaka.doc.pdf

  Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan.pdf

  Uchwała nr 1_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Konrada Piebiaka.pdf

  Uchwała nr 7_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Pauliny Wojtan.docx.pdf

  Uchwała nr 5_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Beaty Olszewskiej.pdf

  Uchwała nr 10_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskiego Radosława Sałaty.pdf

  Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan.pdf

  Uchwała nr 6_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Igora Gutierrez.pdf

  Uchwała nr 3_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Marcina Aleksandra Piszcza.doc.pdf

  Uchwała nr 11_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Adama Sałaty.pdf

  Uchwała nr 4_12_03_2021 Rada Naukowa IINP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Józefa Madery.pdf

  Uchwała nr 8_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r.  ws. powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Patryka Gutierreza.pdf

  UCHWAŁA NR 01_29_01_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021r w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.pdf

 UCHWAŁA NR 01_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Pauliny Wojtan 

 UCHWAŁA NR 02_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza

 UCHWAŁA NR 03_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Sałaty 

 UCHWAŁA NR 04_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Radosława Adama Sałaty 

 UCHWAŁA NR 02_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie nadania mgr Angelice Paulinie Wojtan stopnia doktora 

  UCHWAŁA NR 03_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza

 UCHWAŁA NR 04_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania mgr. Patrykowi Igorowi Gutierrez stopnia doktora

 UCHWAŁA NR 05_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Radosława Sałaty 

 UCHWAŁA NR 01_30_09_2021 Rada Naukowa Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 30 września 2021r. w sprawie poprawy rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wardas

 UCHWAŁA NR 02_30_09_2021 Rada Naukowa Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 30 września 2021r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się 

 UCHWAŁA NR 01_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Konradowi Piebiak

 UCHWAŁA NR 02_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. ws wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania Łukaszowi Konradowi Piebiak

 UCHWAŁA NR 03_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dr hab. Andrzejowi Józefowi Maderze 

 UCHWAŁA NR 04_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania Andrzejowi Maderze 

 UCHWAŁA NR 05_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Marii Jareckiej 

 UCHWAŁA NR 06_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Urbaniak 

 UCHWAŁA NR 07_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w Joanny Jareckiej

 UCHWAŁA NR 08_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych Anny Urbaniak 

UCHWAŁA NR 01_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 02 marca 2022r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 01_29_01_2021 ws. komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

UCHWAŁA NR 02_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 02 marca 2022r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się.

UCHWAŁA NR 03_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 02 marca 2022r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak i dopuszczenia do publicznej obrony.

UCHWAŁA NR 04_02_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora.

UCHWAŁA NR 01_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Genezy Instytucji Prawnych 

UCHWAŁA NR 02_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego i Własności Intelektualnej  

UCHWAŁA NR 03_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Gospodarczego Publicznego

UCHWAŁA NR 04_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Karnego i Bankowego  

UCHWAŁA NR 05_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Konstytucyjnego  

UCHWAŁA NR 06_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej 

UCHWAŁA NR 07_23_03_2022 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 23 marca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Badawczego Prawa Podatkowego  

UCHWAŁA NR 08_23_03_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w sprawie zmiany brzmienia § 1 pkt. 3 uchwały z dnia 09 grudnia 2021 nr 0209122021  

UCHWAŁA NR 01_06_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Urbaniak

UCHWAŁA NR 02_06_04_2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Anecie Urbaniak