Biuletyn informacji publicznej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Przewody doktorskie

 Załączniki:

 

 Uchwała NR 02_17_09_021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 17 września 2021r. w sprawie nadania mgr. Radosławowi Adamowi Sałacie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych.

 Uchwała NR 01_17_09_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 17 września 2021r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Adama Sałaty. 

  Uchwała nr 2_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Piotra Przemysława Kubiaka.doc.pdf

  Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan.pdf

  Uchwała nr 1_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Konrada Piebiaka.pdf

  Uchwała nr 7_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Pauliny Wojtan.docx.pdf

  Uchwała nr 5_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Beaty Olszewskiej.pdf

  Uchwała nr 10_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskiego Radosława Sałaty.pdf

  Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan.pdf

  Uchwała nr 6_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Igora Gutierrez.pdf

  Uchwała nr 3_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Marcina Aleksandra Piszcza.doc.pdf

  Uchwała nr 11_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Adama Sałaty.pdf

  Uchwała nr 4_12_03_2021 Rada Naukowa IINP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Józefa Madery.pdf

  Uchwała nr 8_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r.  ws. powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Patryka Gutierreza.pdf

  UCHWAŁA NR 01_29_01_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021r w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.pdf

 UCHWAŁA NR 01_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Pauliny Wojtan 

 UCHWAŁA NR 02_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza

 UCHWAŁA NR 03_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Sałaty 

 UCHWAŁA NR 04_18_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Radosława Adama Sałaty 

 UCHWAŁA NR 02_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie nadania mgr Angelice Paulinie Wojtan stopnia doktora 

  UCHWAŁA NR 03_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza

 UCHWAŁA NR 04_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie nadania mgr. Patrykowi Igorowi Gutierrez stopnia doktora  

 UCHWAŁA NR 05_30_06_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Radosława Sałaty 

 UCHWAŁA NR 01_30_09_2021 Rada Naukowa Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 30 września 2021r. w sprawie poprawy rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wardas

 UCHWAŁA NR 02_30_09_2021 Rada Naukowa Instytutu Psychologii AEH w Warszawie z dnia 30 września 2021r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się 

  UCHWAŁA NR 01_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Łukaszowi Konradowi Piebiak

  UCHWAŁA NR 02_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. ws wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania Łukaszowi Konradowi Piebiak

  UCHWAŁA NR 03_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dr hab. Andrzejowi Józefowi Maderze 

 UCHWAŁA NR 04_09_12_2021 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021r. w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania Andrzejowi Maderze 

 UCHWAŁA NR 05_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Marii Jareckiej 

 UCHWAŁA NR 06_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Anety Urbaniak 

 UCHWAŁA NR 07_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w Joanny Jareckiej

 UCHWAŁA NR 08_09_12_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych AEH w Warszawie z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych Anny Urbaniak