Biuletyn informacji publicznej
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

biuletyn budynek Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Biuletyn informacji
publicznej AEH

Dane teleadresowe

ulica Okopowa 59
kod pocztowy 01-043
poczta Warszawa
miejscowość Warszawa
województwo mazowieckie
powiat Warszawa
telefon -
NIP 525-22-08-719
REGON 017280390

Ostatnio udostępnione

UCHWAŁA NR 01_14_07_2023 Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Prylińskiego (pdf , 150.71 KB) Uchwała KD z dn. 14.07.2023 w sprawie powołania komisji do weryfikacji efektów uczenia się dla mgr Agnieszki Olszewskiej (pdf , 147.71 KB) Uchwała KD z dn. 14 lipca 2023 ws. spełnienia wymagań przez mgr Wojciecha Prylińskiego wymagań stawianych kandydatom ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora (pdf , 353.96 KB) Recenzja - prof. dr hab. Bronisław Sitek (pdf , 2.03 MB) Recenzja - prof. dr hab. Mirosław Karpiuk (pdf , 3.76 MB) Streszczenie W.Pryliński (pdf , 1.97 MB) Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Wojciech Pryliński (pdf , 289.04 KB) Uchwala-ws.-wyznaczenia-recenzenta-mgr.-Wojciechowi-Prylinskiemu (pdf , 177.64 KB) Uchwała Rady Naukowej AEH ws. nadania stopnia doktora dr. Wojciechowi Prylińskiemu (pdf , 179.78 KB) Uchwała Komisji Doktorskiej ws. powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii ws. nadania stopnia naukowego doktora mgr Katarzyny Awruk (pdf , 200.24 KB) UCHWAŁA Komisji Doktorskiej w dyscyplinie psychologia z dn. 27 kwietnia 2023 roku ws. powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Katarzyny Awruk (pdf , 146.10 KB) Uchwała ws. wyznaczenia recenzentów pracy doktorskiej mgr Katarzynie Awruk (pdf , 159.91 KB) Uchwała ws. spełnienia przez mgr Katarzynę Awruk wymaagćń stawianych kandydatom do nadania stopnia naukowego doktora (pdf , 310.43 KB) Recenzja - dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ_mgr K. Awruk (pdf , 228.45 KB) Recenzja - prof. dr hab. Małgorzata Lipowska_mgr Katarzyna Awruk (pdf , 493.21 KB) Uchwała nr 01_03_11_2023 Rady Naukowej AEH w sprawie dopuszczenia do obrony mgr Katarzyny Awruk (pdf , 105.04 KB) Wniosek o wyróznienie rozprawy doktorskiej - dr hab Iwona Janicka, prof. UŁ_mgr Katarzyna Awruk (pdf , 143.24 KB) Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyna Awruk (pdf , 253.35 KB) Streszczenie_Awruk_Katarzyna (pdf , 441.05 KB) Uchwała nr 01_15_12_2023 Rady Naukowej AEH w Warszawie z dnia 15 grudnia 2023 roku sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Awruk (pdf , 103.38 KB) Uchwała Komisji Doktorskiej z dnia 30 marca 2023 r. ws. powołania Komisji do weryfikacji efektów uczenia się dla mgr Kai Wojciechowskiej (pdf , 166.14 KB)
Aula w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Kontakt

Redakcja biuletynu informacji publicznej

redaktor Aleksandra Prus
telefon 535 671 487
Vizja Park recepcja