Biuletyn informacji publicznej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zarządzenia

2Załączniki:

 

   Komunikat Prorektora ds. kształcenia w sprawie terminów złożenia pracy dyplomowej do obrony w roku akademickim 2020_2021

 Zarzadzenie nr 1_04_2020 Rektora AEH w sprawie ustalenia sposobu realizacji praktyk w czasie obowiązywania stanu epidemii

 Zarządzenie nr 17_10_2019 Rektora AEH w sprawie przyjęcia regulaminu praktyk w AEH w Warszawie

 Zarządzenie nr 6_03_2020 Rektora AEH w sprawie zmian w organizacji kształcenia

 Zarządzenie nr 02_03_2021 Rektora AEH w sprawie świadczenia pracy w trybie zdalnym przez nauczycieli akademickich

 Zarządzenie nr 5_04_2020 Rektora AEH w sprawie zasad przygotowania pracy dyplomowej i warunków organizacji egzaminu dyplomowego

 Zarządzenie nr 3_05_2020 Rektora AEH w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów AEH w Warszawie oraz zasad dotyczących przyznawania zapomóg z uwagi na epidemię koronawirusa w Polsce

 Zarządzenie nr 4_04_2020 Rektora AEH w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w AEH w Warszawie z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość

 Zarządzenie nr 1_07_2020 Rektora AEH w sprawie zmiany zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w AEH z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość

 Zarządzenie nr 4_12_2019 Rektora AEH w sprawie zasad archiwizacji dokumentacji okresowych osiągnięć studentów

 Zarządzenie nr 4_06_2020 Rektora AEH w sprawie zasad rekrutacji na studia w AEH na rok akademicki 2021_2022

 Zarządzenie nr 2_07_2020 Rektora AEH w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego za pośrednictwem technik teleinformatycznych (egzamin online)

 Zarządzenie nr 4_04_2020 Rektora AEH w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w AEH z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość

  Zarządzenie nr 1_09_2020 Rektora AEH w Warszawie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania dyskryminacji i pomocy osobom jej doświadczającym

Zarządzenie Dyrektor Generalnego 2_02_2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu czesnego na studiach prowadzonych w języku angielskim

Zarządzenie Dyrektor Generalnego 1_02_2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu czesnego na studiach prowadzonych w języku polskim

Zarządzenie Dyrektor Generalnego 3_02_2022 dla uczestników kursów językowych prowadzonych w AEH

Zarządzenie Dyrektor Generalnego 4_01_2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu kursów języka polskiego