Biuletyn informacji publicznej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Szkoła Doktorska

eZałączniki:

 

  Uchwała nr 2_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Piotra Przemysława Kubiaka.doc.pdf

  Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan.pdf

  Uchwała nr 1_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Konrada Piebiaka.pdf

  Uchwała nr 7_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Pauliny Wojtan.docx.pdf

  Uchwała nr 5_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Beaty Olszewskiej.pdf

  Uchwała nr 10_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskiego Radosława Sałaty.pdf

  Uchwała nr 9_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych oraz ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Wojtan.pdf

  Uchwała nr 6_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Igora Gutierrez.pdf

  Uchwała nr 3_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej mgr Marcina Aleksandra Piszcza.doc.pdf

  Uchwała nr 11_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Radosława Adama Sałaty.pdf

  Uchwała nr 4_12_03_2021 Rada Naukowa IINP AEH w Warszawie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora i akceptacji tematu rozprawy doktorskiej dr hab. Andrzeja Józefa Madery.pdf

  Uchwała nr 8_12_03_2021 Rada Naukowa INP AEH z dnia 12.03.2021 r. ws. powołania komisji egzaminacyjnych i ustalenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Patryka Gutierreza.pdf

  UCHWAŁA NR 01_29_01_2021 Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2021r w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.pdf