Biuletyn informacji publicznej

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Bosowskiego

Instytut Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej  w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 13.00 w sali 421 przy ul. Okopowej 59  w formie stacjonarnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Henryka Bosowskiego na temat: „Rola otrzymanego wsparcia społecznego w kształtowaniu poziomu motywów Ja”.

Promotor:  dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSEI, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Bochniarz,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab.  Henryk Olszewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański; dr hab. Waldemar Świętochowski,  Uniwersytet Łódzki.

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Akademii Ekonomiczno-Humanistycznnej w Warszawie.  

Załączniki:

 

 Recenzja – dr hab. Waldemar Świętochowski 

 Streszczenie_mgr Adam Bosowski 

 Recenzja – dr hab. Henryk Olszewski, prof. UG

 Recenzja – dr hab. Agnieszka Bochniarz